SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ
ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

.Zapoznaj się z podstawowymi danymi na temat naszej spółki! Zapraszamy do kontaktu..

O nas

MPPGENERAL SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ
REGON: 367749370, NIP: 9182167531, KRS: 0000686078

SĄD REJONOWY W LUBLIN-WSCHÓD W LUBLINIE Z SIEDZIBĄ W ŚWIDNIKU, VI WYDZIAŁ GOSPODARCZY KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO

DATA WPISU DO REJESTRU EWIDENCJI - 2017-07-07

PRZEDMIOT PRZEWAŻAJĄCEJ DZIAŁALNOŚCI - 73.12.C. POŚREDNICTWO W SPRZEDAŻY MIEJSCA NA CELE REKLAMOWE W MEDIACH ELEKTRONICZNYCH (INTERNET)

Kontakt

Adres

Łukowa 125
23-412 Łukowa

Telefon

M. +48 780 138 777